top of page
Panadería, Pastelería y Catering en Terrassa.jpg

AVÍS LEGAL

 

BENVINGUT!

 

Aquest lloc web és propietat i està operat per Iaia Lluïsa. En accedir i utilitzar els nostres serveis legals o navegar al nostre lloc web, acceptes complir i estar subjecte als termes i condicions establerts en aquest Avís Legal. Si no esteu d'acord amb aquests termes, us recomanem que no utilitzeu els nostres serveis ni accediu al nostre lloc web.

I. INFORMACIÓ GENERAL

En compliment amb el deure informació disposat a la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic (LSSI-CE) d'11 de juliol, es faciliten a continuació les dades d'informació general següents d'aquest lloc web :

La titularitat d'aquest lloc web, www.panaderiaiaialluisa.com (d'ara endavant, Lloc Web) l'ostenta: Yvonne Antón Torres, proveïda de NIF: [38118659T] i inscrita a: [Registre Mercantil] amb les dades registrals següents: [Dades Registrals ], el representant del qual és: Yvonne Antón Torres, i les dades de contacte del qual són:

Adreça: Rambla de Sant Nebridi, 45, 08222 Terrassa, Barcelona, ​​Espanya

Telèfon de contacte: +34 600 60 40 89

Email de contacte: 71.71.yvonne@gmail.com

II. TERMES I CONDICIONS GENERALS D'ÚS

L'objecte de les condicions: El Lloc Web

L'objecte d'aquestes Condicions Generals d'Ús (d'ara endavant, Condicions) és regular l'accés i la utilització del Lloc Web. Als efectes de les presents Condicions, s'entendrà com a Lloc Web: l'aparença externa de les interfícies de pantalla, tant de forma estàtica com de forma dinàmica, és a dir, l'arbre de navegació; i tots els elements integrats tant a les interfícies de pantalla com a l'arbre de navegació (d'ara endavant, Continguts) i tots aquells serveis o recursos en línia que si escau ofereixi als Usuaris (d'ara endavant, Serveis).

Forneria Iaia Lluisa es reserva la facultat de modificar, en qualsevol moment i sense avís previ, la presentació i configuració del Lloc Web i dels Continguts i Serveis que hi poguessin estar incorporats. L'Usuari reconeix i accepta que en qualsevol moment Forn Iaia Lluisa pugui interrompre, desactivar i/o cancel·lar qualsevol d'aquests elements que s'integren al Lloc Web o l'accés a aquests.

L'accés al Lloc Web per l'Usuari té caràcter lliure i, per regla general, és gratuït, sense que l'Usuari hagi de proporcionar una contraprestació per poder-ne gaudir, llevat del cost de connexió a través de la xarxa de telecomunicacions subministrada pel proveïdor d'accés que l'Usuari hagi contractat. La utilització d'algun dels continguts o serveis del lloc web es pot fer mitjançant la subscripció o el registre previ de l'usuari.

L'Usuari

L'accés, la navegació i l'ús del Lloc Web, així com pels espais habilitats per interactuar entre els Usuaris, i l'Usuari i Forn Iaia Lluisa, com els comentaris i/o espais de blogging, confereix la condició d'Usuari. Des que s'inicia la navegació pel Lloc Web, s'accepten totes les Condicions aquí establertes, així com les seves modificacions ulteriors, sens perjudici de l'aplicació de la corresponent normativa legal de compliment obligat segons el cas. Es recomana a l'Usuari llegir-les cada cop que visiteu el Lloc Web.

El Lloc Web de Forn Iaia Lluisa proporciona gran diversitat d'informació, serveis i dades. L'Usuari assumeix la seva responsabilitat per fer un ús correcte del Lloc Web. Aquesta responsabilitat s'estendrà a:

Un ús de la informació, Continguts i/o Serveis i dades ofertes per Fleca Iaia Lluïsa sense que sigui contrari al que disposen aquestes Condicions, la Llei, la moral o l'ordre públic, o que de qualsevol altra manera puguin suposar lesió de els drets de tercers o del mateix funcionament del Lloc Web.

La veracitat i la licitud de les informacions aportades per l'Usuari en els formularis estesos per Panaderia Iaia Lluisa per a l'accés a certs continguts o serveis oferts pel Lloc Web. En tot cas, l'Usuari notificarà de forma immediata a Fleca Iaia Lluïsa sobre qualsevol fet que permeti l'ús indegut de la informació registrada en aquests formularis, com ara, però no només, el robatori, pèrdua, o l'accés no autoritzat a identificadors i/o contrasenyes, a fi de procedir a la seva immediata cancel·lació.

En qualsevol cas, Panaderia Iaia Lluisa no serà responsable de les opinions abocades pels Usuaris a través de comentaris o altres eines de blogging o de participació que hi pugui haver.

El mer accés a aquest Lloc Web no suposa entaular cap tipus de relació de caràcter comercial entre Panaderia Iaia Lluisa i l'Usuari.

Sempre en el respecte de la legislació vigent, aquest Lloc Web de Yvonne Antón Torres s'adreça a totes les persones, sense importar-ne l'edat, que puguin accedir i/o navegar per les pàgines del Lloc Web.

El Lloc Web està dirigit principalment a Usuaris residents a Espanya. Yvonne Antón Torres no assegura que el Lloc Web compleixi amb legislacions d'altres països, ja sigui totalment o parcialment. Si l'Usuari resideix o té el domiciliat en un altre lloc i decideix accedir i/o navegar al Lloc Web, ho farà sota la seva pròpia responsabilitat, assegureu-vos que aquest accés i navegació compleix amb la legislació local que us és aplicable, no assumint Yvonne Antón Torres cap responsabilitat que es pugui derivar d'aquest accés.

III. ACCÉS I NAVEGACIÓ AL LLOC WEB: EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT

Yvonne Antón Torres no garanteix la continuïtat, disponibilitat i utilitat del Lloc Web, ni dels Continguts o Serveis. Yvonne Antón Torres farà tot el possible pel bon funcionament del Lloc Web, però, no es responsabilitza ni garanteix que l'accés a aquest Lloc Web no sigui ininterromput o que estigui lliure d'error.

Tampoc no es responsabilitza o garanteix que el contingut o programari al qual es pugui accedir a través d'aquest Lloc Web, estigui lliure d'error o causi un dany al sistema informàtic (programari i maquinari) de l'Usuari. En cap cas Yvonne Antón Torres serà responsable per les pèrdues, danys o perjudicis de qualsevol tipus que sorgeixin per l'accés, navegació i ús del Lloc Web, incloent-se, però no limitant-se, als ocasionats als sistemes informàtics o els provocats per la introducció de virus.

Yvonne Antón Torres tampoc no es fa responsable dels danys que poguessin ocasionar-se als usuaris per un ús inadequat d'aquest Lloc Web. En particular, no es fa responsable de cap manera de les caigudes, interrupcions, falta o defecte de les telecomunicacions que poguessin ocórrer.

IV. POLÍTICA D'ENLLAÇOS

S'informa que el Lloc Web d'Yvonne Antón Torres posa o pot posar a disposició dels usuaris mitjans d'enllaç (com, entre d'altres, links, banners, botons), directoris i motors de cerca que permeten als usuaris accedir a llocs web pertanyents i/o gestionats per tercers.

La instal·lació d'aquests enllaços, directoris i motors de cerca al Lloc Web té per objecte facilitar als Usuaris la cerca de i accés a la informació disponible a Internet, sense que es pugui considerar un suggeriment, recomanació o invitació per a la visita dels mateixos .

Yvonne Antón Torres no ofereix ni comercialitza per si ni per mitjà de tercers els productes i/o serveis disponibles en aquests llocs enllaçats.

Yvonne Antón Torres ofereix continguts patrocinats, anuncis i/o enllaços d'afiliats. La informació que apareix en aquests enllaços d'afiliats o els anuncis inserits són facilitats pels mateixos anunciants, per la qual cosa Yvonne Antón Torres no es fa responsable de possibles inexactituds o errors que poguessin contenir els anuncis, ni garanteix de cap manera l'experiència, integritat o responsabilitat dels anunciants o la qualitat dels seus productes i/o serveis.

Així mateix, tampoc garantirà la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de llocs aliens a la seva propietat a què es pugui accedir per mitjà dels enllaços.

Yvonne Antón Torres en cap cas revisarà o controlarà el contingut d'altres llocs web, així com tampoc aprova, examina ni fa propis els productes i serveis, continguts, arxius i qualsevol altre material existent als referits llocs enllaçats.

Yvonne Antón Torres no assumeix cap responsabilitat pels danys i perjudicis que poguessin produir-se per l'accés, ús, qualitat o licitud dels continguts, comunicacions, opinions, productes i serveis dels llocs web no gestionats per Yvonne Antón Torres i que siguin enllaçats a aquest Lloc Web.

L'Usuari o tercer que faci un hiperenllaç des d'una pàgina web d'un altre, diferent, lloc web al Lloc Web d'Yvonne Antón Torres haurà de saber que:

No es permet la reproducció —totalment o parcialment— de cap dels Continguts i/o Serveis del Lloc Web sense autorització expressa de Yvonne Antón Torres.

No es permet tampoc cap manifestació falsa, inexacta o incorrecta sobre el Lloc Web d'Yvonne Antón Torres, ni sobre els seus Continguts i/o Serveis.

A excepció de l'hiperenllaç, el lloc web on s'estableixi aquest hiperenllaç no contindrà cap element, d'aquest Lloc Web, protegit com a propietat intel·lectual per l'ordenament jurídic espanyol, llevat d'autorització expressa de Yvonne Antón Torres.

L'establiment de l'hiperenllaç no implicarà l'existència de relacions entre Yvonne Antón Torres i el titular del lloc web des del qual es realitzi, ni el coneixement i l'acceptació de Yvonne Antón Torres dels continguts, serveis i/o activitats oferts en aquest lloc web, i viceversa.

V. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Yvonne Antón Torres per si o com a part cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial del Lloc Web, així com dels elements continguts en aquest (a títol enunciatiu i no exhaustiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos, marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes dordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.). Seran, per tant, obres protegides com a propietat intel·lectual per l'ordenament jurídic espanyol, i els seran aplicables tant la normativa espanyola i comunitària en aquest camp, com els tractats internacionals relatius a la matèria i subscrits per Espanya.

Tots els drets reservats. En virtut del que disposa la Llei de propietat intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d'aquesta pàgina web, amb fins comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense lautorització expressa de Yvonne Antón Torres.

L'usuari es compromet a respectar els drets de propietat intel·lectual i industrial d'Yvonne Antón Torres. Podreu visualitzar els elements del Lloc Web o fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los al disc dur del vostre ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, exclusivament, per al seu ús personal. L'Usuari, però, no podrà suprimir, alterar, o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat al Lloc Web.

En cas que l'Usuari o tercer consideri que qualsevol dels Continguts del Lloc Web suposi una violació dels drets de protecció de la propietat intel·lectual, ho haurà de comunicar immediatament a Yvonne Antón Torres a través de les dades de contacte de l'apartat d'INFORMACIÓ GENERAL de aquest Avís Legal i Condicions Generals dÚs.

VI. ACCIONS LEGALS, LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

Yvonne Antón Torres es reserva la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri necessàries per la utilització indeguda del Lloc Web i Continguts, o per l'incompliment de les presents Condicions.

La relació entre l'Usuari i Yvonne Antón Torres es regirà per la normativa vigent i aplicable al territori espanyol. Si sorgeix qualsevol controvèrsia en relació amb la interpretació i/o l'aplicació d'aquestes Condicions, les parts sotmetran els seus conflictes a la jurisdicció ordinària sotmetent-se als jutges i tribunals que corresponguin d'acord amb el dret.

bottom of page